P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
20.03.2018 - 05:20 CET Přihlášení uživatele


Základní údaje
Aktuální informace
Koncepce školy
Školní řád
Zaměstnanci školy
Školní poradenský tým
Fotogalerie
Mezinárodní spolupráce
Zapojení do projektů
Spolupráce s Mensou ČR
Soutěžíme, reprezentujeme
Rekordy a kuriozity
Virtuální prohlídka školy
Rozpočet školy
Tváře měsíce
Zájmové činnosti
Výroční zpráva
Adopce na dálku
Školní časopis
Pro budoucí prvňáčky
NAPIŠTE NÁM
Parlament
Školní družina
Rodiče
Školská rada
SRPDŠ
Školní jídelna
Pronájmy
Dokumenty ke stažení
Inspekční zprávy

 

 

 

 

 

 
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Informace pro budoucí prvňáčky

Tisk Řadit podle data vložení sestupně Řadit podle data vložení vzestupně Řadit podle nadpisu sestupně Řadit podle nadpisu vzestupně Zpět
Zobraz / Skyj

Přijímaní žáků k povinné školní docházce  

Vážení rodiče, velmi nás to mrzí, ale vzhledem k naplněnosti školy zůstávají i v letošním školním roce v platnosti kritéria pro přijímání dětí do 1.ročníku stanovená v souladu se školským zákonem: K plnění povinné školní docházky v prvním ročníku budou přijaty pouze děti, které mají bydliště ve spádovém obvodu naší školy (je v příloze), mají ve škole staršího sourozence nebo děti zaměstnanců školy. Pro přijetí samozřejmě stačí, aby dítě splňovalo jedno z kritérií. Děkujeme za pochopení. Škola je schopna do 1.ročníku přijmout 75 žáků, pokud po zápise zůstanou volná místa, je možný ještě před zahájením školního roku uskutečnit přestup z jiné školy.

Zobraz / Skyj

Pozvánka na zápis do 1.ročníku  

Zveme budoucí prvňáčky na zápis do 1.ročníku, který se koná v pátek 6. 4.2018 od 14 do 17 hodin a v sobotu 7. 4. 2018 od 9 do 11 hodin. Zápisem a naší školou vás bude provázet Ferda Mravenec a jeho přátelé. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho zákonného zástupce nebo jiný doklad, prokazující adresu bydliště žáka. Těšíme se na viděnou. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, přineste s sebou již oba doporučující posudky - lékaře a školského poradenského zařízení. Doporučujeme vám zarezervovat si v následujících formulářích čas zápisu, který vám bude vyhovovat - vyhnete se tak případnému delšímu čekání. Na každý čas v pátek se může zapsat pět zájemců, v sobotu dva. Zápis bude oba dny probíhat samozřejmě i ve třídách bez rezervace. Rezervační systém doodle, který využíváme, bohužel od letošního roku nenabízí českou variantu, proto se omlouváme, ale část formuláře je v angličtině. Pokud na otevřený formulář kliknete pravým tlačítkem myši, můžete využít nabídku překladu do češtiny. Děkujeme za pochopení.

Zobraz / Skyj

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s ním seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, určitě není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci.

Zobraz / Skyj

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Zobraz / Skyj

Jak bude probíhat zápis v naší škole?

Zápis bude v Kutné Hoře do všech škol jednotný - 6. 4. v pátek od 14 do 17 hodin a 7. 4. v sobotu od 9 do 11 hodin. Na webových stránkách školy budou s předstihem umístěny rezervační formuláře pro rezervaci času zápisu. V naší škole děti při zápisu doprovodí Ferda Mravenec a jeho přátelé. Zápis není prověrkou znalostí dětí, ale zaměřuje se na  dovednosti – především sociální a komunikativní. Paní učitelka se s dítětem přivítá, představí se navzájem. Následuje krátká komunikace, reakce na otázky – jak se dítě do školy těšilo, co už má připraveno, jaké má kamarády,... dítě zazpívá písničku nebo přednese básničku. Dále paní učitelka zjišťuje znalost barev, geometrických tvarů, orientačně zkouší, zda dítě pozná čísla a některá písmenka. Na závěr dítě kreslí lidskou postavu – tatínka, maminku, kamaráda, sourozence a podepisuje se tiskacím písmem (pokud to umí). Děti nejsou z ničeho zkoušeny, zápis se nese ve velmi příjemném duchu, ujistěte své budoucí školáčky, že se nemají čeho obávat a ať vyrazí s chutí a úsměvem!

Zobraz / Skyj

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu pedagogicko - psychologickou poradnou a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky. Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však velmi vhodné se opět přijít podívat, připomenout dítěti školní prostředí, proto doporučujeme absolvovat zápis i v dalším roce. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Veronikou Wanekovou. Schůzku s ní si můžete domluvit na telefonním čísle 774 241 792.