P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.08.2017 - 23:19 CET Přihlášení uživatele


Základní údaje
Aktuální informace
Koncepce školy
Školní řád
Zaměstnanci školy
Školní poradenský tým
Fotogalerie
Mezinárodní spolupráce
Zapojení do projektů
Spolupráce s Mensou ČR
Soutěžíme, reprezentujeme
Virtuální prohlídka školy
Ze života školy
Tváře měsíce
Zájmové činnosti
Výroční zpráva
Adopce na dálku
Školní časopis
Pro budoucí prvňáčky
NAPIŠTE NÁM
Parlament
Školní družina
Rodiče
Školská rada
SRPDŠ
Školní jídelna
Pronájmy
Dokumenty ke stažení
Inspekční zprávy

 

 

 

 

 
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Parlament

Tisk Řadit podle data vložení sestupně Řadit podle data vložení vzestupně Řadit podle nadpisu sestupně Řadit podle nadpisu vzestupně Zpět

Máš-li dobré nápady, přijď mezi nás!

Zobraz / Skyj

Začali jsme pracovat na projektu Lepší místo ve škole

Rubrika: Parlament
Ve středu 12.4. se ráno sešli parlamentáři a začali společně se zástupci kolínského Prostoru shromažďovat náměty do projektu Lepší místo ve škole.

Zobraz / Skyj

Zápis ze schůzky 3.3.

Rubrika: Parlament
O čem jsme mluvili dnes? Vzdělávání pro Nancy je zajištěné na další rok, dopis do Indie napíší Kája Vilímová a Nikol Luňáková. Proběhla sbírka elektrospotřebičů, jsme zvědaví, jakou částkou jsme přispěli - zatím od firmy informaci nemáme. Důležité termíny pro příští období - 7. a 8.4. zápis - mnoho z nás bude v kostýmech pomáhat, 27.4. projektový den - vylosovali jsme následující pořadí zapisování do dílen: 1. VII.C, 2.VIII.A, 3. V.B, 4. VI.C, 5. V.C, 6. VI.A, 7. VI.B, 8. VII.A, 9. VIII.B, 10. VIII.C, 11. VII.B a 12. V.A. vybrali jsme porotu na pěveckou soutěž, která bude 28.4. Poslední úkol - vymýšlíme návrhy na zlepšení prostředí školy nebo nejbližšího okolí - v případě, že bude náš návrh vybraný, dostaneme podporu 50 000 Kč (www.lepsimisto.cz).

Zobraz / Skyj

Program schůzky ze dne 20.1.

Rubrika: Parlament
Na první schůzce roku 2017 jsme si nejprve prohlédli fotky, které nám poslali z psího útulku - tam už k pejskům doputovala naše finanční podpora. Přečetli jsme si a předali do tříd dopis od Nancy, naší adoptivní žačky v Indii. Jako vždy vyjadřuje veliké poděkování za naši podporu - ta se od letošního roku zvedá z 5000 Kč na 6500 Kč. Jednohlasně jsme schválili ředitelské volno, které je naplánováno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogického sboru na pondělí 3.4. Bylo rozhodnuto, že přispějeme do sbírky Zvon pro Jakuba - podpoříme ji výtěžkem velikonočního jarmarku. Ptali jsme se deváťáků, kdy se uskuteční herní den - ještě není stanovený přesný termín. Na závěr jsme si určili termín příští schůzky na pátek po jarních prázdninách - 3.3.

Zobraz / Skyj

Program schůzky 9.12.

Rubrika: Parlament
Hlavním bodem dnešní schůzky bylo rozhodnout, jak naložíme s výtěžkem vánoční výstavy. Obvykle putuje do rezervního fondu školy, tento rok jsme přemýšleli, že bychom mohli někomu potřebnému přispět. Rozhodovali jsme mezi několika možnostmi, naprosto s přehledem a téměř jednohlasně jsme vybrali psí útulek v Kutné Hoře. Po Vánocích se domluvíme, jak peníze předáme. Dále jsme mluvili o akcích, které nás čekají, upřesňovali jsme si podobu herního dne, mluvili jsme o vzájemném chování mezi mladšími a staršími. Posledních pár tříd prosíme o příspěvek na adopci na dálku.

Zobraz / Skyj

Program schůzky 4.11.

Rubrika: Parlament
Schůzku jsme zahájili náměty ze tříd - mluvili jsme o WIFI připojení v prostorách školy a prodeji ovoce a zeleniny. Kde a jak dobře je přístupné WIFI připojení zmapujeme a zveřejníme. O sortimentu ve školním bufetu budeme hovořit. Od ledna bude platit vyhláška, která velmi tuto nabídku zpřísňuje - uvidíme, zda se podaří nalézt sortiment, který bude vyhlášku splňovat - totéž platí pro nápojový automat. Připomněli jsme příspěvek na adopci na dálku. Přihlásili se zájemci o čertovskou pochůzku, včas je budeme kontaktovat a domluvíme se na organizaci. Pro druhý stupeň promyslíme soutěž ve vědomostních kvízech. A nakonec jeden úkol - rozmyslet, jak naložíme s výtěžkem z vánoční výstavy.

Zobraz / Skyj

Zahajovací schůzka 30. 9.

Rubrika: Parlament
V pátek 30. 9. se poprvé v novém školním roce sešel školní parlament. Přivítali jsme staré známé tváře i nové parlamentáře ze třetího ročníku. Předali jsme do tříd dopis a fotku od Nancy, naší adoptivní žačky z Indie. Vylosovali jsme pořadí pro zapisování do dílen na projektový den 19.10. - 1. V.C, 2. V.A, 3. VI.C, 4. VII.A, 5. VIII.C, 6. VIII.B, 7. VII.C, 8. VI.A, 9. VIII.A, 10. VII.B, 11. VI.B a 12 V.B. Mluvili jsme o tom, co nás čeká v průběhu roku. Na příští schůzce bychom řešili návrhy na vylepšení školního prostředí. Na závěr nesmělo chybět společné foto!


Zobraz / Skyj

Seznam parlamentářů

Rubrika: Parlament

Kdo všechno je v parlamentu? V parlamentu se schází zástupci 3.- 9.tříd. V tomto školním roce se budeme scházet vždy jednou za měsíc, vždy v pátek. Termín bude ohlášen školním rozhlasem a napsaný na webu. Náplní práce parlamentu je především diskutovat o životě školy, co nám vadí, co by nám pomohlo, hledání řešení problémů a vyhlašování akcí.