P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
25.06.2018 - 03:48 CET Přihlášení uživatele


Základní údaje
Aktuální informace
Koncepce školy
Školní řád
Zaměstnanci školy
Školní poradenský tým
Fotogalerie
Mezinárodní spolupráce
Zapojení do projektů
Spolupráce s Mensou ČR
Soutěžíme, reprezentujeme
Rekordy a kuriozity
Virtuální prohlídka školy
Rozpočet školy
Tváře měsíce
Zájmové činnosti
Výroční zpráva
Adopce na dálku
Školní časopis
Pro budoucí prvňáčky
NAPIŠTE NÁM
Parlament
Školní družina
Rodiče
Školská rada
SRPDŠ
Školní jídelna
Pronájmy
Dokumenty ke stažení
Inspekční zprávy
GDPR

 

 

 

 

 

 
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Zapojení do projektů

Tisk Řadit podle data vložení sestupně Řadit podle data vložení vzestupně Řadit podle nadpisu sestupně Řadit podle nadpisu vzestupně Zpět
Zobraz / Skyj

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

V příloze jsou zveřejněny podrobnosti k projektu Co nebylo v učebnici. Projekt je hrazen z programu OP VVV a je zaměřený na rozvoj informační gramotnosti žáků. Naše škola je zde jako zapojená organizace a spolupracuje s Městskou knihovnou v Kutné Hoře. Projekt je realizován v období 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021.

Zobraz / Skyj

Závodní vozítka se již rýsují

V průběhu podzimu skupina zájemců z řad chlapců zahájila práci na sestrojení závodních vozítek... Museli přitom prokázat značné technické dovednosti, jak je vidět na fotografiích. Budeme držet palce při jarním závodění!

Zobraz / Skyj

Projekt Cadet Grand Prix

Od září 2017 jsme spolu s dalšími 14 základními a středními školami zapojeni do projektu Cadet Grand Prix. Projekt financuje TPCA a je zaměřen na podporu technického vzdělávání. Nám umožnil založit technický kroužek, ve kterém zájemci - mladí konstruktéři ze 6. a 7.ročníku sestaví z dodaného materiálu závodní cadetcaru - vozítko, natrénují jízdu a zúčastní se závodů mezi školami. Slavnostní zahájení projektu se konalo 19.9. v Základní škole Kolín V., kde chlapci s paní ředitelkou převzali materiál na dvě vozítka. Na práci se již těší!

Zobraz / Skyj

Memorandum o vzájemné spolupráci

V rámci podpory přírodovědných a technických oborů jsme uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci se Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm řemesel Kutná Hora. Spolupráce již probíhá - prostory střední školy využíváme na exkurze, během projektových dnů apod., nyní byla stvrzena ještě i písemnou formou. Na následujícím odkazu se můžete seznámit s textem memoranda.

Zobraz / Skyj

Výzva č.02_16_022 - Společné vzdělávání

Od 1.9.2016 jsme zapojeni do Výzvy č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, projekt jsme pojmenovali Společné vzdělávání. V rámci tohoto projektu škola obdrží dotaci ve výši přibližně 1,7 milionu korun. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her a na doučování. Díky výzvě můžeme od tohoto roku zaměstnávat i speciálního a sociálního pedagoga. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto aktivity a činnosti přispějí ke zlepšení vzdělávání našich žáků. Výzva bude realizována v následujících dvou letech, ukončena bude 30.8.2018.

Zobraz / Skyj

OPVK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva 57

Od září 2015 do prosince 2015 čerpáme finanční prostředky ve výši 212 481 Kč z výzvy č.57 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto prostředky jsou určeny na rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků. V rámci výzvy se uskuteční dva projektové dny pro vybranou skupinu žáků, část prostředků bude věnována na rozvoj profesních dovedností vyučujícího a budou dovybaveny dílny.

Zobraz / Skyj

OPVK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva 56

V rámci tohoto operačního programu, do kterého jsme se přihlásili, obdrží škola od MŠMT dotaci ve výši 831 000 Kč. Dotace bude využita na realizaci čtenářských dílen ve vybraných ročnících, na jazykový kurz v zahraničí pro vyučující a na zahraniční jazykově vzdělávací pobyt v Anglii pro žáky. Všechny naplánované aktivity proběhnou v období od září do prosince 2015.

Zobraz / Skyj

Vzdělávání pro zdraví

Na téma zdravého životního stylu, dopravní výchovu a prevenci rizikového chování je zaměřen projekt Vzdělávání pro zdraví na základních školách. Projekt proběhne v období od září 2014 do července 2015. Je určen pro žáky 4. až 9.ročníku, pro něž jsou připraveny čtyři setkání - čtyři bloky vzdělávání - během obou školních roků. Všechny aktivity jsou pro žáky zdarma, jsou financovány z projektu. Projekt zajišťuje prostorPLUS o.p.s.


 

   1  [2] [3]

Další